Sådan opvarmer du mest effektivt og økonomisk din hestestald

hestestald

Varmepumper er geniale opfindelser. De udnytter varmeforskellen mellem inde- og udetemperaturen og kan trække varme ud fra omgivelserne, selv i frosttemperaturer. Det virker umiddelbart ulogisk. Hvordan kan en varmepumpe trække varme ud af kulde?

Men forklaringen er faktisk meget simpel: Der findes i virkeligheden ingen kulde. Kulde er en individuel oplevelse, som oveni købet kan variere meget. Både fra person til person og fra situation til situation. Nogle gange kan du fryse, selv om temperaturen er over 20 grader. En anden gang kan du føle dig varm, selv i minusgrader.

Teknisk set, findes der kun varme og varmeforskel. Og varme kan flyttes fra et sted til et andet, igennem en proces der hedder varmeskiftning. Det er netop hvad en varmepumpe gør, den flytter varme fra et sted til et andet.

En varmepumpes effekt er svær at måle, men effektive er de

At måle en varmepumpes effekt er slet ikke så nemt, fordi der er så mange variabler. Udetemperaturen, luftfugtigheden, indeklima, rummets størrelse, etc. Problemet er, at effekten afhænger af alle disse parametre og forholdet mellem dem.

Men du kan godt måle minimum- og maksimumeffekten, samt beregne hvad effekten vil være under bestemte omstændigheder. Her nogle eksempler.

  • COP-værdi: måler forskellen mellem den producerede mængde varme og strømforbruget. Jo højere COP-værdien, jo større er varmepumpens virkningsgrad. Fx en varmepumpe med et elforbrug på 1000W og en COP-værdi på 4 producerer 4000 W varme. Ulempen med COP er, at den er afhængig af udendørs- og fremløbstemperatur. Fx en COP-værdi på 5-4/40 betyder at COP er 4 ved en udendørstemperatur på 4 grader, og en fremløbstemperatur på 40 grader. Derfor oplyses altid den gennemsnitlige COP-værdi under optimale forhold.
  • SCOP-værdien: det er en sæsonreguleret COP-værdi. Den fortæller dig varmepumpens gennemsnitlige effekt i løbet af et år. Værdien tager højde for sæsonbestemte forskelle i udetemperaturen. En SCOP-værdi på 5 betyder således, at varmepumpen over et år producerer 5 gange så megen varme som den bruger strøm.

Toshiba varmepumper, luft-til-luft

Toshiba varmepumper er nogle af de mest populære og også mest effektive varmepumper på verdensplan. En Toshiba varmepumpe er nok til at opvarme en hestestald, medmindre er er tale om et større anlæg. De mest udbredte Toshiba varmepumper er luft-til-luft varmepumper. Det er den simpleste form for varmepumpe, som ligner og fungerer som et AC-apparat.

En luft-til-luft varmepumpe kræver ingen indviklede installationer. En Toshiba varmepumpe af denne type monteres på ydervæggen, mens udblæsningen monteres indendørs. Det kræver intet mere end en elektrisk tilslutning og et hul i væggen.

Toshiba varmepumper, luft-til-vand

Den anden type Toshiba varmepumper er luft-til-vand. Den er velegnet når du skal opvarme flere rum der er adskilt fra hinanden. I en typisk hestestald vil en luft-til-luft Toshiba varmepumpe fungere fin, så længe den varme luft uhindret kan strømme igennem hele stalden.  Men hvis det ikke er tilfælde, kan du bruge en luft-til-vand varmepumpe. Det er den samme maskine, men installationen er anderledes. Denne type Toshiba varmepumpe har en varmeskifter, der opvarmer vand. Vandet ledes derefter igennem radiatorer.